teknik undervisningsmaterial Teknik undervisningsmaterial

Sekretesspolicy

Teknik undervisningsmaterial tar den personliga integriteten på allvar. Teknik undervisningsmaterial lagrar endast nödvändig information. Hemsidan upprätthåller en inloggningsession för att underlätta för användaren att återgå till användningen av hemsidan. Vid utloggning rensas all sessionsdata. De data som lagras är användarinformation för inloggning, kundvagn som användaren har, de elevuppgifter (e-post) som är kopplade till ett lärarkonto samt E-postadressser för nyhetsbrevet för att informera om kommande nyheter. All användarinformation är lagrad i en databas som krypterar informationen (läs mer om databasens GDPR-överensstämmelse). Inga lösenord sparas i databasen.