teknik undervisningsmaterial Teknik undervisningsmaterial

Köpvillkor

Det är en förutsättning för kundens köp, att dessa villkor accepteras och kunden uppmanas att läsa igenom villkoren noggrant. Vid köp via hemsidan eller direktlänk så kommer tjänsten Stripe att användas för betalning med kort.

Fakturabetalning

Önskas betalning på faktura så kan man mejla: kirin.makes@gmail.com. Vid e-fakturering till en kommun så behövs, utöver faktureringsadress, även GLN-nummer, PEPPOL-ID eller motsvarande anges samt operatör för e-tjänsten (t.ex. Pagero AB, InExchange etc.) tillsammans med referensnumret.

Ångerrätt

Enligt Konsumentverket så gäller inte ångerrätten för digitala varor som köpts och som streamas över nätet. Är du missnöjd över produkten/produkterna så kan du ge feedback via ovanstående mail.

Boktilldelning

Efter köp av bok via ett registrerat konto så tilldelas böckerna detta kontot. Vid direktköp via stripe-länk så tilldelas böckerna det konto som angavs vid kassabetalningen. Priset som man betalar för böckerna är en engångskostnad, vilket innebär att ingen årlig licensavgift förekommer utan man kan använda böckerna så länge man är inloggad. Har man köpt mer än ett exemplar så kan man tilldela böcker till sina elever. Avslutas kursen och man vill tilldela böcker till nya elever så är detta möjligt så länge det finns böcker att tillgå i ditt lärarkonto (under lärarportal).

Förflyttning av böcker

Om en lärare slutar på en skola och vill överföra böcker till ett annat lärarkonto, vars lärare jobbar på samma skola, så är detta möjligt. Kontakta Författaren via e-post. En kontroll behöver göras för att bekräfta att lärarna jobbar på skolan samt att böckerna är köpta av skolan innan bytet görs.